Wygrzewanie podłogi przed położeniem płytek – czy warto?

podłoga

Respektowanie praw natury może w wielu przypadkach stać się kluczowym elementem sukcesu. Podczas budowy domu brak kompetencji choćby proceduralnych może doprowadzić do zaprzepaszczenia cyklu mozolnych przygotowań efektu wykończenia. Myślą przewodnia instruktażu jest pytanie o zasadność wygrzewania podkładu pod warstwą wykończeniowa podłogi.

Wygrzewanie podłogi krok po kroku

1. Czy wygrzewanie wylewki jest niezbędne?

Tym ważniejsze im grubsza jest warstwa betonu. W wypadku ogrzewania podłogowego jastrych zaściełający rurowanie może być nawet dwa razy grubszy niż w innych wypadkach. Usunięcie wody z warstwy wylewki jest koniecznością. Inaczej woda niezużyta w procesie wiązania cementu zostanie usunięta w późniejszym czasie, ale już w warunkach niekontrolowanych. Spontaniczność akcji może doprowadzić do skutków, których nie da się przewidzieć. Wygrzewanie podłogi przed położeniem płytek jest zatem jednym z ważniejszych procesów technologicznych.

2. Dynamika procesów zachodzących podczas wygrzewania − fizyka tworzyw

Podczas wygrzewania można zaobserwować dwa typy reakcji
a) kontrolowane usunięcie nadmiaru wody niezwiązanej w procesie tworzenia struktury betonu
b) zniesienie sił mogących wywołać statyczne naprężenia wewnątrz masy np. jastrychu.

Chcąc uzmysłowić sobie skalę zjawiska, można przeprowadzić pobieżne wyliczenia.
Pomieszczenie o powierzchni 100 m² i grubości posadzki nieprzekraczającej 7 cm, do wyprodukowania mieszanki betonowej potrzebuje około 1000 litrów wody.

Proces pozbywania się wody jest działaniem pochłaniającym krocie. Dlatego części wody należy się pozbyć poprzez suszenie wspomagane naturalnym ruchem powietrza i wymuszaniem cyrkulacji w pomieszczeniach poprzez wywoływanie przeciągów.
Proces usunięcia 1 litra wody wymaga dostarczenia energii o wartości ponad 2 tysiące kJ, co w połączeniu z poprzednimi szacunkami daje zapotrzebowanie energetyczne na poziomie rocznego zużycia energii dla omawianego obiektu.

3. Terminy i czas realizacji − kiedy rozpocząć i jak długo trwa wygrzewanie?

Najważniejsze wytyczne dotyczące postępowania podczas wygrzewania posadzki znajdują się Polskiej Normie PN-EN 1264, dotyczącej grzewczych instalacji płaszczyznowych. Najwięcej szczegółów można znaleźć w części czwartej, dotyczącej części składowych instalacji.

Odpowiednim momentem jest zakończenie wiązania siatki połączeń cząsteczkowych cementu. W mieszankach jastrychowych proces jest zakończony po upływie 21 dni. Przy masie na bazie anhydrytu już po tygodniu można rozpocząć prace. Wybranie optymalnego terminu najlepiej jest uzależnić od informacji zamieszczonej przez producenta środka wiążącego.

4. Uwarunkowania kalendarzowe − w jakim okresie roku rozpocząć prace?

Pragnąc zoptymalizować działania utrwalające strukturę betonowego podkładu, prace najlepiej zaplanować na okres roku poza sezonem grzewczym. Wtedy ciepło dostarczone do suszenia i wygrzewania zostanie spożytkowane w całości na cykl właściwy. W okresie jesiennym i zimowym spora część ciepła zamieni się w straty, podrażając akcję.

5. Test poprawności − jak sprawdzić skuteczność wygrzania posadzki?

Po wygrzaniu posadzki, ale jeszcze przed przyklejeniem płytek trzeba sprawdzić skuteczność wcześniejszych działań. W tym celu wybrany fragment posadzki nie mniejszy jednak niż 1 m² należy szczelnie okryć folią. Płat materiału nie powinien posiadać perforacji i dla uzyskania szczelności należy go przykleić taśmą samoprzylepna do badanego podłoża. Po odczekaniu doby sprawdza się, czy na powierzchni wewnętrznej folii nie skropliła się woda. Jeśli wynik jest pozytywny, należy powtórzyć wygrzewanie.

6. Skutki pominięcia procesu wygrzewania podłogi

Pominięcie procesu wygrzewania niesie za sobą konsekwencje aktywowania sił natury drzemiących w materiałach, a będących efektem reakcji chemicznych i interakcji fizycznych. Szok termiczny wywołany działaniem instalacji grzewczej może wywołać skurcz masy betonowej. Siły uwolnione po reakcji odparowania wody rozrywają miąższość podkładu. Jeśli niżej położone pokłady kryje warstwa wykańczająca i ona jest narażona na działanie statyczne olbrzymich sił i może doprowadzić do rozwarstwienia masy klejowej lub pęknięć płytek.

Dodaj komentarz