Segregacja śmieci – sprawdź jak prawidłowo pozbyć się odpadów

Przepisy ustawy śmieciowej obligują nas do segregowania wytwarzanych odpadów. Oznacza to, że nie wszystkie śmieci mogą trafiać do jednego pojemnika. Obecnie każdy z nich przeznaczony jest do składowania innego rodzaju odpadów. Nie masz pewności jak prawidłowo segregować śmieci? W takim razie koniecznie zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Po co to wszystko?

Segregacja odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego przetworzenia lub unieszkodliwienia. Zdecydowana większość wyrzucanych przez nas śmieci stanowi niezwykle cenne źródło surowców wtórnych, które, po odpowiedniej obróbce, mogą być przeznaczone do ponownego użycia. To jednak nie wszystko – podstawowym celem przetwarzania odpadów jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, będącymi wynikiem wytwarzania odpadów komunalnych. Przepisy ustawy śmieciowej regulują więc nie tylko wywóz śmieci, ale także wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Jak segregować odpady w domu?

Segregacja odpadów w domu powinna odbywać się według ogólnie przyjętych zasad. Należy pamiętać, że segregowane śmieci powinny być niezatłuszczone, suche i czyste. Podział odpadów domowych obejmuje:

• papier,
• odpady organiczne,
• odpady z tworzyw sztucznych,
• metale, w tym aluminium,
• szkło przezroczyste,
• szkło kolorowe,
• odpady, które nie podlegają recyklingowi.

Aby ułatwić sobie segregację odpadów, warto zakupić specjalne pojemniki na śmieci lub kilka zwykłych pojemników (przynajmniej dwa – na odpady podlegające i niepodlegające recyklingowi). Dużym ułatwieniem mogą być także torby na śmieci o różnych kolorach. Jeżeli jest to możliwe, warto rozważyć opcję postawienia kompostownika w ogródku. Ułatwi to pozbycie się odpadów organicznych.

Do jakich pojemników wrzucać poszczególne odpady?

Pomimo, że zdążyliśmy przyzwyczaić się już do widoku kolorowych pojemników na odpady, nadal wielu z nas nie wie, które z nich przeznaczone są do danego rodzaju śmieci. Należy zapamiętać, że:

• do pojemników niebieskich należy wyrzucać odpady papierowe;
• pojemniki żółte przeznaczone są na plastik i metal (w przypadku braku pojemnika czerwonego);
• zielony pojemnik przeznaczony jest do składowania szkła kolorowego;
• pojemnik biały służy do wyrzucania szkła bezbarwnego.

Segregacja znacząco ułatwia wywóz śmieci na odpowiednie wysypiska i do zakładów przetwórstwa wtórnego, zatem nie należy bagatelizować tego obowiązku.

Wywóz gruzu

Na mocy przepisów prawa, wszelkie odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, ceramika łazienkowa, styropian itd) muszą być gromadzone w oddzielnych kontenerach lub w workach, przeznaczonych do tego celu. Właściciel remontowanej posesji jest zobowiązany do postawienia odpowiedniego pojemnika we własnym zakresie.

Dostawa i wywóz kontenerów odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy właścicielem posesji a firmą, która posiada stosowny wpis do ewidencji działalności regulowanej. Należy pamiętać, że potrzeba odbioru odpadów remontowych i budowlanych, powinna zostać zgłoszona do biura ZGRP.

Dodaj komentarz